Somebody Else's Guy


I Can't get off my high horse
And I can't let you go
You are the one, who
you are the one who makes me feel so real, yeah yeah yeah
oh , what am i supposed to do?
Oh, what am i supposed to do, baby?
when i'm so hooked up on you
Then i realise, oh i realise
that you are - somebody else's guy oh yeah
why you wanna do this to me boy?

(somebody else's guy)

can you remember the times we've spent together?
sharing our days in the sun
but then i found out
that you were somebody else's lover,
after all the plans we made, now they're shattered
but still i - can't get off my high horse
i can't let go
you are the one who makes me feel so real
oooh what am i supposed to do
when i'm hooked so on you?
then i realise
that you're somebody else's guy

that day in september
i'm sure you can remember
that's when all this stuff hit the fan (that stuff - hit the fan)
you told me a lie
and you didn't have an alibi
but baby yet i still cared
you know i loved you so, baby
that i can't let you go, no no
you are the one who makes me feel so real
oooh what am i supposed to do
when i'm hooked so on you
then i realise
that you're somebody else's guy

you know i loved you so baby
that i can't let you go, no
you are the one
who makes me feel so real
ooh what am i supposed to do
when i'm hooked so you
then i realise
that you're somebody else's guy

oh i can't get off my high horse
and i can't let go
you are the one
who makes me feel so real
oooh what am i supposed to do
when i'm hooked so on you
then i realise
that you're somebody else's guy

ohhh i-i-i-i- can't let you go, no
(i can't get off my high horse and i can't let go)
see you are the one who makes me feel, so real,
(you are the one, who makes me feel so real)
oooh what am i supposed to do, when i'm hooked so on you?
(oooh what am i supposed to do, when i'm hooked so on you?)
then i realise, i realise, that you're somebody else's guy
(then i realise, that you're somebody else's guy)

i can't get off my high horse
and i can't let go
you are the one
who makes me feel so real
oooh what am i supposed to do
when i'm hooked so on you?
and realise
that you're somebody else's guy

(oooh what)

(and realise that you're somebody else's guy)

(ohhh)

(oooh what)

(and realise that you're somebody else's guy)

(ohhhhhhh) ohhhhh ohhh baby baby baby
you are the one who makes me feel so real
(oooh what) what am i supposed to do
when i'm hooked so on you
(and realise that you're somebody else's guy)
then i realsie that you're somebody else's guy

(i can't get off my high horse and i can't let go)
oh baby, baby, baby
(you are the one who makes me feel so real)
just when i loved you, don't mess me darlin, don't you know
(oooh what am i supposed to do when i'm hooked so on you?)
oooh what am i supposed to do when i'm so on you and then
(then i realise that you're somebody else's guy)
and then, and then, and then, and then, and then, and then

(oh i can't get off my high horse)

ahhhhhhhhhhhhh

{fade}Captcha
Widget
Liedje Jocelyn Brown Somebody Else's Guy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Somebody Else's Guymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jocelyn Brown Somebody Else's Guy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Somebody Else's Guy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.