Songtekst van John Williamson: Boogie With M Baby

Boogie With M Baby


It was before the dollar - and before the pill
I went to this rock dance - in Swan Hill
I arrived in me EK - hair slicked back
And I saw this sheila in tangerine socks - hair pitch black
And she walked right by me

And she said, you wanna boogie with m' baby
You wanna move with m' baby, you wanna groove with m' baby

Well I strolled across the dance floor - loves fool
And I looked her right in the eye - real cool
And I said nuffin'

She said, you wanna boogie with m' baby
You wanna move with m' baby, you wanna groove with m' baby

Doo-do-do-doo-do, do-do-do-do-do-do-do-do-do, do-do-do-do-do
Do-do-do-do-do-do-do-do-do, do-do-do-do-do
Do-do-do-do-doody-doody-do

Well, I didn't let her go, she wasn't real rough
And no-one else came near 'er, 'cause I was too tough

And the band was called CurlyCaptcha
Liedje John Williamson Boogie With M Baby is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Boogie With M Babymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje John Williamson Boogie With M Baby downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Boogie With M Baby in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.