La Vida Que Va


La vida que viene y yo me voy
Y siempre pasa, se pasa la vida y voy
Y siempre a tiempo, no hay tiempo si viene y voy
Del cielo al suelo va
Dos lunas contra el viento un beso de sal(un beso de sal)
No se no soy por un solo momento
Me va me voy viviendo del juego de pensar
Si pienso no siento solo estoy
La vida que viene y yo me voy(ah ah ah ah )
La vida que viene y yo me voy(ah ah ah ah )
Mientras da vuelta de vuelta la tierra me voy
Mientras se amen, amende la vida me voy
El viento lento va mil mares
En silencio un beso de cal(un beso de cal)
No se no soy por un solo momento
Me va me voy viviendo del juego
De pensar si pienso no siento solo estoy
La vida que viene y yo me voy(ah ah ah ah )
La vida que viene y yo me voy(ah ah ah ah )
Y si me siento yo siento
Que el cuento que cuento se va
Y si me encuentro yo
Encuentro que la vida que viene se va
Y yo me voy
La vida que viene y yo me voy
El viento lento va mil mares
En silencio un beso de cal(un beso de cal)
No se no soy por un solo momento me va
Me voy viviendo del juego de pensar
Si pienso no siento solo estoy
La vida que viene y yo me voy
No se no soy por un solo momento
Me va me voy viviendo del juego de pensar
Si pienso no siento solo estoy
La vida que viene y yo me voy (ah ah ah ah )
La vida que viene y yo me voy ( ah ah ah ah )Captcha
Liedje Kabah La Vida Que Va is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied La Vida Que Vamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kabah La Vida Que Va downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje La Vida Que Va in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.