Marathon


And so ten centuries solemnly collide
Love failed and I have
Lost my Name

Secrecy hoards the treasure
Coveted most by me
As rainwater collects in barrels
Sleep covers Abuse with Time
Too many dream-haunted hours
Leaves me with seasons swelling and growing
And without welcome, fading
Something makes sense in ripples
Grief is the corpse from which worms feed
Alas, I am not this stricken man
Suspended by sunlight, shadows break
Their silent vigil
As rainwater collects in barrels
Lucifer rose up to kiss the analgesic dawn
While below, Something roll'd the stone away
Something makes sense in ripples
Gradually, I saw Abuse is a Name
And ghosts will seem forever
Less fantasticCaptcha
Liedje Kayo Dot Marathon is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Marathonmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kayo Dot Marathon downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Marathon in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.