Songtekst van King Crimson: 21st Century Schizoid Man Including Mirrors

21st Century Schizoid Man Including Mirrors


Cat's foot iron claw
Neuro-surgeons scream for more
At paranoia's poison door
Twenty first century schizoid man

Blood rack barbed wire
Polititians' funeral pyre
Innocents raped with napalm fire
Twenty first century schizoid man

Death seed blind man's greed
Poets' starving children bleed
Nothing he's got he really needs
Twenty first century schizoid manCaptcha
Liedje King Crimson 21st Century Schizoid Man Including Mirrors is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied 21st Century Schizoid Man Including Mirrorsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje King Crimson 21st Century Schizoid Man Including Mirrors downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje 21st Century Schizoid Man Including Mirrors in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.