Cadence & Cascade


Cadence and cascade
Kept a man named jade;
Cool in the shade
While his audience played
Purred, whispered, "spend us too:
We only serve for you"

Sliding mystified
On the wine of the tide
Stared pale-eyed
As his veil fell aside
Sad paper courtesan
They found him just a man

Caravan hotel
Where the sequin spell fell
Custom of the game
Cadence oiled in love
Licked his velvet gloved hand
Cascade kissed his name

Sad paper courtesan
They knew him just a manCaptcha
Widget
Liedje King Crimson Cadence & Cascade is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cadence & Cascademits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje King Crimson Cadence & Cascade downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cadence & Cascade in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.