Cage


Walking down the street do you stare at your feet and never do you let your eyes meet the freaks, The deadbeat addicts,
social fanatics, they're a dime a dozen and they carry guns

Halloween, every other day of the week
Living in a cage in the USA
Living in a cage in the USA
Holy smoke, somebody blew up the pope
Living in a cage in the USA

All around us the rules are changing
Taller walls and stronger cages
Nothing is sacred or too outrageous
Taller walls and stronger cages

What in the world is happening to the world?

What in the world?

Driving in your Mercades you think you're safe, but you're never safe in a world of hate with criminal minds with guns and
knives who say "gimme your ride or give your life"

Halloween, every other day of the week
Living in a cage in the USA
Living in a cage in the USA
Holy smoke, somebody blew up the pope
Living in a cage in the USA

All around us the rules are changing
Taller walls and stronger cages
Nothing is sacred or too outrageous
Taller walls and stronger cages

What in the world is happening to the world?

What in the world?Captcha
Widget
Liedje King Crimson Cage is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cagemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje King Crimson Cage downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cage in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.