INNER GARDEN


Autumn has come to rest
In her garden
Come to paint the trees with emptiness
And no pardon
So many things have come undone
Like the leaves on the ground
And suddenly she begins to cry
But she doesn?t know why
Heavy are the words that fall through the air
To burden her shoulders
Caught up in the trees
Her soliloguy,
"don?t leave me alone"

Rome now comes to sit
In her garden
Mingling the breeze with memories
Of a time when
There was a room in pale yellow hues
Her room with a view
Where love made a bed of happiness
In muslin and lace
Sweet is the voice from far away
That speaks sotto voce and
Is lingering there in the golden air
To quiet the day
( * inner garden i, ** inner garden ii)Captcha
Widget
Liedje King Crimson INNER GARDEN is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied INNER GARDENmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje King Crimson INNER GARDEN downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje INNER GARDEN in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.