Songtekst van King Crimson: Lady Of The Dancing Water

Lady Of The Dancing Water


Grass in your hair stretched like a lion in the sun
Restlessly turned moistened your mouth with your
Tongue
Pouring my wine in your eyes caged mine glowing
Touching your face my fingers strayed knowing
I called you lady of the dancing water

Blown autumn leaves shed to the fire where you laid
Me
Burn slow to ash just as my days now seem to be
I feel you still always your eyes glowing
Remembered hours salt, earth and flowers flowing
Farewell my lady of the dancing waterCaptcha
Widget
Liedje King Crimson Lady Of The Dancing Water is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lady Of The Dancing Watermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje King Crimson Lady Of The Dancing Water downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lady Of The Dancing Water in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.