Skewer in Die Skemer


Geel maanlig skyn op ons twee neer
die briesie waai deur sy hare
Hy lyk so pragtig en glad geskeer
hy soen my oopmond en ervare
My stywe broekie is uitgertek
sy truitjie l? op die gras
Hy vryf my tottie - begin dit te lek
ek hoop hy gee my nou gas
Sy stywe piel is in my hol
hy rook my, o so hard
Hy ontplof in my - maak my vol
skiet saad tot by my hart
Hy wou en het my nou gesaag
maar nou gaan hy betaal
Ek steek 'n dolk diep in sy maag
begin om sy guts uit te haalCaptcha
Widget
Liedje Kots Bpk Skewer in Die Skemer is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Skewer in Die Skemermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kots Bpk Skewer in Die Skemer downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Skewer in Die Skemer in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.