Me the Plague


Would you call me up to say
That everything'd be okay if I just stayed away
As if you got treated for the plague
And me being close to you would only cause more ache
But if I stay away I know that my heart breaks

You're moving on
And soon you're gone
You're moving on
It seems so sad to see you go
It's so sad

I thought maybe you would change your mind
I thought that maybe all you need's a little time
But you turned hours into days
And after weeks you were so kind to let me see
That time would only show what we can never be

You're moving on
And soon you're gone
You're moving on
It seems so sad to see you go
It's so sadCaptcha
Liedje Last Days Of April Me the Plague is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Me the Plaguemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Last Days Of April Me the Plague downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Me the Plague in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.