Songtekst van Led Zeppelin: Since I've Been Loving You

Since I've Been Loving You


Working from seven to eleven every night,
It really makes life a drag, I don't think that's right
I've really, really been the best of fools, I did what I could
'Cause I love you, baby, How I love you, darling, How I love you, baby,
How I love you, girl, little girl
But baby, Since I've Been Loving You I'm about to lose my worried mind, oh, yeah

Everybody trying to tell me that you didn't mean me no good
I've been trying, Lord, let me tell you, Let me tell you I really did the best I could
I've been working from seven to eleven every night, I said It kinda makes my life a drag
Lord, that ain't right
Since I've Been Loving You, I'm about to lose my worried mind

Said I've been crying, my tears they fell like rain,
Don't you hear, Don't you see them falling,
Don't you hear, Don't you see them falling

Do you remember mama, when I knocked upon your door?
I said you had the nerve to tell me you didn't want me no more, yeah
I open my front door, hear my back door slam,
You must have one of them new fangled back door man

I've been working from seven, seven, seven, to eleven every night, It kinda makes my life a drag
Baby, Since I've Been Loving You, I'm about to lose, I'm about lose to my worried mindCaptcha
Liedje Led Zeppelin Since I've Been Loving You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Since I've Been Loving Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Led Zeppelin Since I've Been Loving You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Since I've Been Loving You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.