10,000 Angels


Speakin of the devil
Look who just walked in
He knew just where to find me
here we go agian
I can tell he's gonna ask me to dance but that's not as far as he wants to go
I need 10,000 (ten thousand) angels to help me tell him no
Chorus:
Lead me not into temptation
heavan help me to be strong
I can fight all that I'm feeling
but i can't do it alone
help me break this spell that i'm under
guide my feet and hold me tight
i need 10,000 angels watchin over me tonight

it's time to face my weakness
'n' look him in the eye
lord knows it wont be easy
but i've just gotta try
i can't let myself get lost in his arms that's how i got my heart broke before
i need 10,000 angels to walk me out the door
(chorus)
10,000 angels
watchin over me tonightCaptcha
Widget
Liedje Lorrie Morgan 10,000 Angels is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied 10,000 Angelsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lorrie Morgan 10,000 Angels downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje 10,000 Angels in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.