Charlie And Betty


Betty walked in with a red dress on
Charlie's first glance, he was fallin' in love
He didn't have to say what he felt that day

So Charlie promised Betty she had his heart
And Betty promised Charlie they'd never
Part till their dyin' day

Well, it didn't take long for the winds to change
Charlie's busy workin', Betty's home each day
And Charlie never knew 'bout Betty feelin' blue

So Charlie promised Betty she had his heart
And Betty promised Charlie they'd never
Part till their dyin' day

For so long things have been so wrong
Charlie always thought that he'd always be true
But he didn't know what a broken heart could do

Till Betty walked in with her blue dress on
At Charlie's first glance, he knew she was gone
She didn't have to say why she left that day

But Betty promised Charlie he had her heart
And Charlie promised Betty they'd never
Part till his dyin' day

Betty walked up with her black dress on
We all wondered if she would come and
What she'd have to say
Charlie's restin' place
But Betty had it written on Charlie's grave
"You had my heart till your dyin' day"
That's what I came to sayCaptcha
Liedje Lorrie Morgan Charlie And Betty is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Charlie And Bettymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lorrie Morgan Charlie And Betty downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Charlie And Betty in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.