Sex and Candy


Hangin' round downtown by myself
And I had so much time
To sit and think about myself
And then there she was
Like double cherry pie
Yeah there she was
Like disco superfly
I smell sex and candy here
Who's that lounging in my chair
Who's that casting devious stares
In my direction
Mama this surely is a dream

Hangin' round downtown by myself
And I had too much caffeine
And I was thinkin' 'bout myself
And then there she was
In double platform suede
Yeah there she was
Like disco lemonade
I smell sex and candy here
Who's that lounging in my chair
Who's that casting devious stares
In my direction
Mama this surely is a dream
Mama this surely is a dream
Yeah mama this must be my dreamCaptcha
Widget
Liedje Marcy Playground Sex and Candy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sex and Candymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Marcy Playground Sex and Candy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sex and Candy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.