Anything


No doubt
You're gonna be thinkin'
I'll run out
That's where you're so mistaken
You take me to a high
Of just no other kind
I don't want anything (but you)
I don't need anything (but you)
I don't want anything (but you)
I don't need anything (but you)

The size
Just seems to get bigger
The prize is, well, just go figure
When I think way back when
I can't go back again

I don't want anything (but you)
I don't need anything (but you)
I don't want anything (but you)
I don't need anything (but you)

My half
I thought I'd be stronger
But my path
T you just seems longer
You fake me to a high
Of just no other kind

I don't want anything (but you)
I don't need anything (but you)
I don't want anything (but you)
I don't need anything (but you)

Don't want anything (but you)
I don't need anything (but you)
I don't want anything (but you)
I don't need anythingCaptcha
Widget
Liedje Martina Topley-Bird Anything is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Anythingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Martina Topley-Bird Anything downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Anything in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.