Intro


I'm gonna make the whole world do it
I'm hustlin' and take 'em by the heart
Won't suffer
Not even for one night
You know there's no reason for alarm
Never to late, the sun don't love the day
And I'm not here just to play

No, no, no

You try to make the whole world do it
You hustlin' and take 'em by the arm
Don't suffer for the light
You know there's no reason for alarm

Never to late
I'm not here for to play

No, no, noCaptcha
Widget
Liedje Martina Topley-Bird Intro is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Intromits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Martina Topley-Bird Intro downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Intro in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.