I Want To Break Free


I want to break free, I want to break free
I want to break free from your lies
You're so self-satisfied I don't need you
I've got to break free, God knows
God knows I want to break free

I've fallen in love,
I've fallen in love for the first time
(But) this time I know it's for real
I've fallen in love, God knows God knows I've fallen in love
It's strange but it's true (hey yeah)
I can't get over the way you love me like you do
But I have to be sure,
When I walk out the door
Oh, how I want to be free
Oh, how I want to be free
Oh, how I want to break free

But life still goes on
I can't get used to livin' without, Iivin' without, livin without you
By my side
I don't want to live alone (hey)
God knows, got to make it on my own
so baby can't ya see
I've got to break free
I've got to break free
I want to break free

I've got to break free from your lies
Cause you are so self-satisfied
But life still goes on and on
I got to make it on my own
I got to break freeCaptcha
Liedje Masterboy I Want To Break Free is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Want To Break Freemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Masterboy I Want To Break Free downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Want To Break Free in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.