I Want To Break Free


[Originally by Queen]

I want to break free [x2]
I want to break free from your mind
You're so self satisfied, I don't need you
I want to break free
God knows, god knows I want to break free

I've fallen in love [x2]
I've fallen in love for the first time
And this time I know it's for real
I've fallen in love
God knows, god knows I've fallen in love

Well it's strange but it's true yeah
I can't get over the way you look like you
So I have to be sure when I walk out that door
Oh how I want to be free
Oh how I've got to be free
Lord knows I want to be free

1, 2, 3, 4!

But life still goes on
I can't get used to live without, live without, live without
You by my side (I don't want to be alone)
God knows I got to make it on my own
Hey baby can't you see I've got to be free
Yeah baby can't you see I want to break freeCaptcha
Widget
Liedje Area 7 I Want To Break Free is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Want To Break Freemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Area 7 I Want To Break Free downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Want To Break Free in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.