Speed Demon


I'm headed for the border
It's on my min

And nothin' really matters
I've got to be on time
Look in the view mirror
Is he hot on my tracks
Is he getting nearer
I feel some heat is on my back
(Speed demon)
Speedin'on the freeway
Gotta get a leadway
(Speed demon)
Doin't it on the highway
Gotta have it my way
(Speed demon)
Mind is like a compass
I'm stoppin' at nothin'
(Speed demon)
(He say) Pull over boy and
get your ticket right
And nothin' gonna stop me
Ain't no stop and go
I'm speedin' on the midway
I gotta really
urn this road
(Speed demon)
Speedin'on the freeway
Gotta get a leadway
(Speed demon)
Doin't it on the highway
Gotta have it my way
(Speed demon)
Mind is like a compass
I'm stoppin' at nothin'
(Speed demon)
(He say) Just, pull over boy
and get your ticket right
Speed demon, you're the very same one
Who said the future's in your hands
The life you save could be your own
You're preachin' 'bout my life like
you're the law
Gonna live each day and hour like
For me there's no tomorrow

Go! Go! Go! Aaow!
(Speed demon)
Speedin'on the freeway
Gotta get a leadway
(Speed demon)
Got fire in my pocket
I just lit a rocket
(Speed demon)
(He say) Just, pull over boy
and get your ticket right
(Speed demon)
(He say) Pull over boy
and get your ticket right
(Speed demon)
(He say) Just, pull over boy
and eat your ticket
(He say) Pull over boy
(He say) Pull over boy
and get your ticket right
Ugh!
Aaow!
Uhh!
Hoo!
Get your ticket right
(He say) Pull over boy -
get your tic
ket right
(He say) Pull over boy
and get your ticket right
(He say) Pull over boy
(He say) Pull over boy
and get your ticket
Eat your ticket
Get your ticket
Eat yo', get yo', Hoo! Aaow!
Get your ticket rightCaptcha
Widget
Liedje Michael Jackson Speed Demon is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Speed Demonmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Michael Jackson Speed Demon downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Speed Demon in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.