The Eternal Pest


The dead have awaken unexpectedly
From the gates of Heracleu's until the raging Aegan sea
The earth and the sea boils - fire and terror
Sword and death rattle coils - Tear and curse

Thunder and lightning everywhere
Death avidly reaps
And war is joy - The war games

At once the Olympus snowy eyebrow clouds
And black clouds spread in Kissavos dorsum
The lops, the water and the rock creeps
Staying still dead
A secret knife fills the cosmos

A haunted bird looms from afar
A cloud with the north and dressed black the sky
Crows and flumps
Strife, Warlords!
The great whore of Babylon has fallen
They hang the Messiah, the world is at peace
In the winds roar - The arms hushed
The king is dead - Hail the king

The eternal pest drowned
There in the wall of tears
The gates area sealed for ever
From he who wasn't himCaptcha
Widget
Liedje Naer Mataron The Eternal Pest is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Eternal Pestmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Naer Mataron The Eternal Pest downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Eternal Pest in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.