Songtekst van Naer Mataron: Death Cast A Shadow Over You

Death Cast A Shadow Over You


We will come a night when even these stars are extinguished
Darkness will prevail in your hearts
And you won't know if you are dead or alive
But we will come, bringing thousand stars, our souls
And a bloody sun, our flag!

Death cast a shadow over you
Ancient desire, but the hand is new
Beware! Beware of me!
Before we return in the night
There where the skull sings
There, we, the intrepid will return
The flags will wave again in the wind

Death cast a shadow over you

Exiled we are on the fringe
Living elsewhere, but between you
We care for today, we care for this
Out of the system
We have chosen our own way

Unrepentant obstimate
We are everywhere and nowhere
The last loyal
We who will be the first in the new world

Death cast a shadow over youCaptcha
Liedje Naer Mataron Death Cast A Shadow Over You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Death Cast A Shadow Over Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Naer Mataron Death Cast A Shadow Over You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Death Cast A Shadow Over You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.