Heavenly


Not a single cloud above,
Everyone's so in love,
Man It's good to be alive!

Smiling faces all I meet,
As I go dancing down the street,
Angles singing by my side

'Cause you make me happy,
And you make it real

Baby
Each time we meet,
Feels so sweet to me,
Mmm, it's heavenly

Each little glance,
When you dance with me,
Yeah it's heavenly

Hello world I'm back again,
Try to catch me if you can,
Angles teaching me to fly (sky high)

Wanna take a ride with me?
Make the stars our destiny,
We'll see magic in the night

'Cause you make me happy,
And you make it real,
Yeah you've got that special feel

Baby
Each time we meet,
Feels so sweet to me,
Mmm, it's heavenly

Each little glance,
When you dance with me,
Yeah it's heavenly

-Rap Start-

So here I stand and I'm-a-thinking to myself,
In my world you rock like no-one else,
I wanna d-d-d-dance forever you see,
So won't you share a little groove with me, come on

Give it to me,
Give it to me,
Give it to me now

Can't you see,
Can't you see,
Can't you see now

I wish tonight wouldn't end so soon
'Cause when you say my name,
My heart goes boom-boom-boom

-Rap End-

Baby
Each time we meet,
Feels so sweet to me,
Mmm, it's heavenly

Each little glance,
When you dance with me,
Yeah it's heavenlyCaptcha
Liedje Nikki Webster Heavenly is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Heavenlymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nikki Webster Heavenly downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Heavenly in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.