Songtekst van Questionmark & The Mysterians: '8' Teen

'8' Teen


Stayed away too long and I'm wonderin' why
Thought of all the reasons to make you change your mind
Thought of all the things that we did in the past
And still I'm wonderin' baby did I went too fast

I had eighteen arms to hold you
I had eighteen lips to kiss you
I had eighteen ways to love you
And still I'm wonderin' why you left me

Alright baby, c'mon back

Stayed away too long and I'm wonderin' why
Thought of all reasons to make you change your mind
Thought of all the things that we did in the past
And still I'm wonderin' baby did I went too fast

I had eighteen arms to hold you
I had eighteen lips to kiss you
I had eighteen ways to hold you
And still I'm wonderin' why you left me

Yeah, alright baby, c'mon back

Whoo! I gotta go, yeah, right now
Just why you left me, on my knees
Beggin', day and night
I gotta know right now girl
Just why you left me now
Aren't you comin' back
Please don't leave me, please just wait
I gotta know right now girl
Gotta know
I gotta know, whoo
I gotta know, yeah
I gotta know right now just why you left me on my knees

[fade]Captcha
Widget
Liedje Questionmark & The Mysterians '8' Teen is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied '8' Teenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Questionmark & The Mysterians '8' Teen downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje '8' Teen in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.