Permanent Damage


You didn't have to be so cruel
You don't have to treat me like a fool, yeah yeah, yeah
Twisted by this bitter cross I bare,
My heart is breaking and you just dont care
All I got to show for love are scars and bruises

Your love to me is permanent damage
Your love to me is permanent damage

Love is such a terrible curse
I'm damned to walk this poisoned earth, Yeah yeah, yeah
And every night that you're not there
I can feel every rip and tear
As I'm left to live as human wreckage

Your love to me is permanent damage
Your love to me is permanent damage
Your love to me is permanent damage
Your love to me is permanent damage

Your love to me is permanent damage
Your love to me is permanent damage
I said, Your love to me is permanent damage
Your love to me is permanent damage
I said, Your love to me is permanent damage
Your love to me is permanent damageCaptcha
Liedje Rachel Stamp Permanent Damage is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Permanent Damagemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Rachel Stamp Permanent Damage downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Permanent Damage in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.