Desiciones


Nuestro encuentro fue prestado,
Irreal y apasionado

Y hoy no comprendo el tiempo
Que dejó este sentimiento

Chorus
Y a pesar de ser rebelde
Y tratar de no quererte,
Mis sentidos tratan de entender
El hermetismo de tu ser

Y hoy no comprendo el tiempo
Que dejó este sentimiento

Y a pesar de ser rebelde
Y tratar de no quererte,
Mis sentidos tratan de entender
El hermetismo de tu ser (x2)
Oh uoh

Nuestro encuentro fue prestado,
Irreal y apasionado
Oh uohCaptcha
Liedje RBD Desiciones is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Desicionesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje RBD Desiciones downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Desiciones in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.