We Got It


I see you staring at me,
you like me,
don't you,
i do,
you know it's true,
yes you do,

[Chorus]

I got it,
you know it,
and i really like to show it,
We got it,
you don't know it but you know we got it

I got style and can sing,
i don't sing about everything,
so cmon get on your feet,
ooo-ya-a-a

[Repeat chorus 3x]Captcha
Widget
Liedje S Club 7 We Got It is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied We Got Itmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje S Club 7 We Got It downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje We Got It in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.