Songtekst van Scarlet: I Wanna Be Free (To Be With Him)

I Wanna Be Free (To Be With Him)


Ever felt your hands and feet are bound?
Frozen from your head to your waist down
All that's left to wander is your mind
'Cos all you let me do is fantasize
I wanna be free to be with him
I wanna be free to tell you everything
I wanna be free and not feel guilty
What devilish thoughts from your angel
What wicked thoughts from your angel
Can only do this thing by half
I've already wandered down the road too far
I've seen you too with straying eyes
Why can't we admit what we both realise?
I wanna be free to be with him
I wanna be free to tell you everything
I wanna be free and not feel guilty
Such devilish thoughts from an angel
What wicked thoughts from your angel
If you give me some rope I will show you
If you give me space I'll be eternally faithful
I'm not intending to throw it away
But if you can try to read the signs
I wanna be free to be with him
I wanna be free to tell you everything
I wanna be free and not feel guilty
What wicked thoughts from your angel
What devilish thoughts from your angelCaptcha
Liedje Scarlet I Wanna Be Free (To Be With Him) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Wanna Be Free (To Be With Him)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Scarlet I Wanna Be Free (To Be With Him) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Wanna Be Free (To Be With Him) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.