My Black Hole Girl


I've covered all my traces
And given all the facelifts
This is the black hole that I have become
You are the reason that I am so num
I'm blowing the cover
Of a two-timing lover
This is the black hole that I have become
You are the reason that I am so numbCaptcha
Widget
Liedje Scarlet My Black Hole Girl is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied My Black Hole Girlmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Scarlet My Black Hole Girl downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje My Black Hole Girl in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.