Let Me Lick You Up And Down


Freak me baby aah yea
Freak me baby
Freak me baby aah yea
Freak me baby

(Chorus)

Let me lick you up and down til you say stop
Let me play with you body baby make u real hott
Let me do all the things you want me to do
Cuz tonight baby I want to get freaky with you

Baby don't you understand
I wanna be your nasty man
I wanna make your body scream
Then you will just know what I mean

24 karat gold
To warm the nights when you get cold
I wanna lick u up and down
And then I want to lay you down
Come on Silk

(Chorus)

I love the taste of whipcream
Spread it on don't be mean
You know I can't resist you girl
I'll fly you all around the world

I wanna make your body drip
Come on let me take a sip
Take off what you cherish most
Cuz when I brag I like to brag and boast

(Chorus)

You, you, you, you,
Oh you
You, you, you, you,
Let me freak you
You, you, you, you
All of you
Yea come on come on

You, you, you, you,
Oh you
You, you, you, you,
Let me do you
Cuz tonight baby, I wanna get freaky with you

(Chorus) (4x)Captcha
Liedje Silk Let Me Lick You Up And Down is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Let Me Lick You Up And Downmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Silk Let Me Lick You Up And Down downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Let Me Lick You Up And Down in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.