Songtekst van Silk: How Could You Say You Love Me

How Could You Say You Love Me


You really hurt me You left me out in the rain You left me nothing but a lot of memories and pain I thought that you were happy, that we would be forever but I was wrong I couldn't see the signs you gave You never even let me know No
(chorus) How could you say you love me, if you didn't really mean it I gave you all the love I had to give Baby I trusted you with my heart You took my love tore it apart How could you say you love me if you didn't mean it If you didn't mean it
I never left your side, I was there through thick and thin And baby when you would cry, your heart I would always mend How could you throw love away? You left me flat right on my face I'm so sad My feelings all have run away And I'm living in loneliness So lonelyso lonely
(chorus)2xCaptcha
Liedje Silk How Could You Say You Love Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied How Could You Say You Love Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Silk How Could You Say You Love Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje How Could You Say You Love Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.