Songtekst van Spiritualized: I Didnt Mean To Hurt You

I Didnt Mean To Hurt You


I love you like I love the sunrise in the morning
I miss you like I miss the water when I'm burning
I didn't mean to hurt you, dear
the words just came out wrong
Now I'm broken down and lonely
And I can't get along

I love you like I love the sunrise in the morning
I miss you like I miss the water when I'm burning
I didn't mean to hurt you, dear
the words just came out wrong
now I'm broken down and lonely
and I'm so cold at night

I love you like I love the sunrise in the morning
I miss you like I miss the water when I'm burning
I didn't mean to hurt you, dear
the words just came out wrong
now I'm broken down and lonely
and I can't get along

I love you like I love the sunrise in the morning
I miss you like I miss the water when I'm burning
I didn't mean to hurt you, dear
the words just came out wrong
now I'm broken down and lonely
And I'm so cold at night

I love you like I love the sunrise in the morning
I miss you like I miss the water when I'm burning
I didn't mean to hurt you, dear
the words just came out wrong
now I'm broken down and lonely
and I'm so cold at nightCaptcha
Liedje Spiritualized I Didnt Mean To Hurt You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Didnt Mean To Hurt Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Spiritualized I Didnt Mean To Hurt You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Didnt Mean To Hurt You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.