Cherrystone


To the dance
We both came alone
I asked you
May I take you home

As we walked
I sang this song

Cherrystone
Be mine, cherrystone
I'm alone, cherrystone
You too, cherrystone

My heart just beats and beats
Repeats I love you too
Cherrystone, love you true
Cherrystone

Brought you home
Stood outside awhile
Stole a kiss and
You gave me a smile
Then I knew I walked a mile

Cherrystone
Be mine, cherrystone
I'm alone, cherrystone
You too, cherrystone

My heart just beats and beats
Repeats I love you too
Cherrystone, love you true
Cherrystone

To the dance we go
We no longer go alone
Oh, hand in hand
You oughta see us do the stroll
Happily, we're free to roll

Cherrystone
Roll on, cherrystone
Roll on, cherrystone
Rock on, Cherrystone

My heart just beats and beats
Repeats I love you too
Cherrystone, love you true
Cherrystone, oh, yes, I do
CherrystoneCaptcha
Widget
Liedje The Addrisi Brothers Cherrystone is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cherrystonemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Addrisi Brothers Cherrystone downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cherrystone in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.