Ill Take You Home


Oh, the boardwalk's deserted
There's nobody down by the sho-o-o-o-ore
And the ferris wheel ride isn't turning around any m-o-ore-ore-ore
The heat wave and the crowds are just old new-ooh-ews
But I've still got some sand in my shoes
(Sand in my shoes)
Brings mem'ries of the salty air
(Sand in my shoes)
Whoa-uh-oh-oh the blanket that we used to share
How we fell in love down by the sea-ee
Come back to me (back to me, back to me) with the sand in my shoes

Whoa, oh
When the water was cold
You would tremble and hold me so ti-i-i-i-ight
And we'd sit on the beach just to wait for the stars to come out at night
The heat wave and the crowds are just old new-ooh-ews
But I've still got some sand in my shoes
(Sand in my shoes)
Oh, brings mem'ries of the salty air
(Sand in my shoes)
Whoa-oh-uh-oh the blanket that we used to share
How we fell in love down by the sea-ee
Come back to me (back to me, back to me) with the sand in my shoes
(Sand in my shoes)
Whoa-uh-oh-oh
(Sand in my shoes)
Whoa, la, la, la, la, uh-whoa
(Sand in my shoes)
FADE
Whoa-uh-oh-ohCaptcha
Liedje The Drifters Ill Take You Home is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ill Take You Homemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Drifters Ill Take You Home downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ill Take You Home in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.