You Found Me


I found god
On the corner of first and Amistad
Where the west was all but won
All alone, smoking his last cigarette
I Said where you been, he said ask anything
Where were you?
When everything was falling apart
All my days were spent by the telephone
It never rang
And all I needed was a call
That never came
To the corner of first and Amistad

Lost and insecure
You found me, you found me
Lying on the floor
Surrounded, surrounded
Whyd you have to wait?
Where were you? Where were you?
Just a little late
You found me, you found me

In the end everyone ends up alone
Losing her, the only one whos ever known
Who I am, who Im not, who I want to be
No way to know how long she will be next to me

Lost and insecure
You found me, you found me
Lying on the floor
Surrounded, surrounded
Whyd you have to wait?
Where were you, where were you?
Just a little late
You found me, you found me

Early morning, City breaks
Ive been calling for years and years and years and years
And you never left me no messages
You never send me no letters
You got some kind of nerve, taking all I want

Lost and insecure
You found me, you found me
Lying on the floor
Where were you where were you?

Lost and insecure
You found me, you found me
Lying on the floor
Surrounded, surrounded
Whyd you have to wait?
Where were you, where were you?
Just a little late
You found me, you found me
why'd you have to wait
to find me, to find meCaptcha
Widget
Liedje The Fray You Found Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You Found Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Fray You Found Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You Found Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.