Askew


Is everything alright
Everything is white
I like jelly beans sweets are all I need
Something seems askew the children are all blue
Blue like blueberries
The blue that swims the seas
The children make their homes
Out of sleep they paint their ceilings
With jumping sheep
Sleep is all I need
I'm holding me
The children make their homes
Out of sleep their walls are pillows
Where dreams will keep
Walls are all I needCaptcha
Widget
Liedje The Tuna Helpers Askew is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Askewmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Tuna Helpers Askew downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Askew in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.