Danny's Song


People smile and tell me I'm the lucky one,
That we've just begun I think I'm gonna have a son
He will be like you and me, free as a dove,
Conceived in love, sun is gonna shine above

And even though we ain't got money,
I'm so in love with you, honey,
Everything will bring a chain of love
And in the morning when I rise,
Bring a tear of joy to my eyes,
And tell me everything is gonna be alright

Love a guy who holds the world in a paper cup,
Drink it up, love him and he'll bring you luck
And if you find he helps your mind, better take him home
Don't you try to live alone Try to earn what lovers own

And even though we ain't got money,
I'm so in love with you, honey,
Everything will bring a chain of love
And in the morning when I rise,
Bring a tear of joy to my eyes,
And tell me everything is gonna be alrightCaptcha
Widget
Liedje Tift Merritt Danny's Song is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Danny's Songmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Tift Merritt Danny's Song downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Danny's Song in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.