Mille Tendresses


La nuit, les bruits s'embrassent sous le vent,
La pluie ici, qui tombe tout doucement
Il n'y a aucune chose qu'on peut tenir proche
Sans toutes ces milles tendresses

Un rêve secret qui croise au fond des yeux,
Un geste, un mot, et tout à coup le feu
Ce que je chante, tout ce qui passe,
Est dans toutes ces milles tendresses

Si mon cœur cassait, je l'ai sauvegardé,
Je me suis cachée dans toutes ces mille tendresses

Si ton cœur cassait, je l'ai sauvegardé,
Je t'ai caché dans toutes ces mille tendresses

Et si on se perd un soir du printemps,
Envolé comme paroles de chanson,
N'oublie jamais, je te retrouverai
Dans toutes ces mille tendressesCaptcha
Liedje Tift Merritt Mille Tendresses is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Mille Tendressesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Tift Merritt Mille Tendresses downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Mille Tendresses in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.