Elevation


High, higher than the sun
You shoot me from a gun
I need you to elevate me here
At the corner of your lips
At the orbit of your hips
Eclipse, you elevate my soul

I've lost all self control
Been living like a mole
Now going down, excavation
I and I in the sky
You make me feel like I can fly
So high, elevation

A star lit up like a cigar
Strung out like a guitar
Maybe you could educate my mind
Explain all these controls
I can't sing but I've got soul
The goal is elevation

A mole, living in a hole
Digging up my soul
Going down, excavation
I and I in the sky
You make me feel like I can fly
So high, elevation

Love, lift me out of these blues
Won't you tell me something true
I believe in you

A mole,living in a hole
Digging up my soul
Now going down, excavation
I and I in the sky
You make me feel like I can fly
So high, elevation

Elevation
Elevation
Elevation
Elevation
Elevation
ElevationCaptcha
Widget
Liedje U2 Elevation is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Elevationmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje U2 Elevation downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Elevation in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.