Mysterious Ways


Johnny take a walk with your sister the moon
Let her pale light in to fill up your room
You've been living underground
Eating from a can
You've been running away
From what you don't understand:
Love

She's slippy
Your're sliding down
She'll be there when you hit the ground

It's alright, it's alright, alright
She moves in mysterious ways
It's alright, it's alright, alright
She moves in mysterious ways
Ahahah

Johnny take a dive with your sister in the rain
Let her talk about the things you can't explain
To touch is to heal
To hurt is to steal
If you wanna kiss the sky
Better learn how to kneel
On your knees boy!

She's the wave
She turns the tide
She sees a man inside the child

It's alright, it's alright, alright
She moves in mysterious ways
It's alright, it's alright, alright
She moves in mysterious ways
It's alright, it's alright, alright
Lift my days, light up my nights

One day you will look back
And you'll see
Where you were held
How? By this love
While you could stand there
You could move on this moment
Follow this feeling

It's alright, it's alright, alright
She moves in mysterious ways
It's alright, it's alright, alright
She moves in mysterious ways
It's alright, it's alright, alright

We move through miracle days
Spirit moves in mysterious ways
She moves with it
She moves with it
Lift my days, light up my nightsCaptcha
Liedje U2 Mysterious Ways is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Mysterious Waysmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje U2 Mysterious Ways downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Mysterious Ways in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.