24/7


I'm gonna blow your mind
And push you higher
I have my way to find
And nail the liar

You want it cleaner, I make it meaner
Anyway you want
You're gonna squeeze, you're gonna please it
Always on the hunt

Come on and roll it
So fucking hold Itmove your ass
Come on and scream it
We fucking mean itliving fast

YOU KNOW WE LIVE IT
24/7
TWENTY-FOUR HOURS
SEVEN DAYS A WEEK
YOU KNOW WE GIVE IT
24/7
TWENTY-FOUR HOURS
SEVEN DAYS A WEEK

I'm gonna kick you hard
You want disaster
We only take it rough
And tough and faster

You want it cleaner, I make it meaner
Right between the eyes
You're gonna queeze it, you're gonna please it
Always pay the price

Come on and roll it
So fucking hold Itmove your ass
Come on and scream it
We fucking mean itliving fast

YOU KNOW WE LIVE IT
24/7
TWENTY-FOUR HOURS
SEVEN DAYS A WEEK
YOU KNOW WE GIVE IT
24/7
TWENTY-FOUR HOURS
SEVEN DAYS A WEEKCaptcha
Liedje U.D.O. 24/7 is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied 24/7mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje U.D.O. 24/7 downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje 24/7 in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.