Black Widow


I just love my nightmares
I can?t wait to sleep
Enjoying all my dreams
Got no regrets

I can be a flash of lightning
Striking down on rocks
Burning down the law
Getting things I never got

Turning the world
Nothing unheard
One night can be more than a day

Just like a black widow
Like a black widow

I can?t stand the dreamers
Scared of things that fly
They just have sweet fantasies
And fade and die

Nightmares - are so good, so good
And they always end just when they should

Nightmares are cool, nightmares are cruel
I love the fun and the thrill

Just like a black widow
Like a black widow
Black widow
Just like a black widow

Here comes the morning
And who can deny
Leaving the dream is so hard
I love my nightmares
I await their return
And this time, I?m dressed to kill, dressed to kill

Just like a black widowCaptcha
Widget
Liedje U.D.O. Black Widow is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Black Widowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje U.D.O. Black Widow downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Black Widow in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.