Braindead Hero


For a long time he's been lucky man
No difference if it's good or bad
The trigger's his - the orders others
No way to stop the final blow

The message: here ya go
The countdown's on a roll
War against the world
All systems deadly armed
Machine, man, all in one
They're all oblivious to the crime

Braindead hero
Braindead hero - out of the sun he comes
Braindead hero
Braindead hero - feel the blazing guns

Now we got to blow his circuitry
Drain the poison from his veins
Degenerate - corrupt his memories
Fire at will - just do or die

The message: here ya go
The countdown's on a roll
War against the world
All systems deadly armed
Machine, man, all in one
They're all oblivious to the crime

Braindead hero
Braindead hero -like a hammer from the sky
Braindead hero
Braindead hero - supersonic cry

You better stay just where you are
Consequences in the fire

Braindead hero
Braindead hero - out of the sun he comes
Braindead hero
Braindead hero - feel the blazing guns

Braindead hero
Braindead hero -like a hammer from the sky
Braindead hero
Braindead heroCaptcha
Liedje U.D.O. Braindead Hero is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Braindead Heromits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje U.D.O. Braindead Hero downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Braindead Hero in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.