Crash Bang Crash


I'm not dead yet - dead yet
Gonna have a crash - bang - crash
I'm not dead yet - dead yet
Gonna have a crash - bang - crash
Crash - bang - crash
Crash - bang - crash
Crash - bang - it's not over yet
Crash - bang - crash
Crash - bang - crash
Crash - bang - it's not over yet
Alive and I'm still kicking
Alive and on the boil
Alive the bomb's still ticking
I'm your rock and roll
Tonight is all for giving
Tonight is all for fun
Tonight is your beginning
My rocking's never done
I'm not dead yet - dead yet,
Crash - bang - crash,
Don't you feel assaulted
Don't you feel alive
Don't you wish your enemies
Are dead and not alive
Give in to the music
Give in to the soul
Shifting up the power
It's all for rock and roll
I'm not dead yet - dead yet,
Crash - bang - crash,

This show was sponsored by
The heavy metal consortium of UDO
Special director: Axe 2 Grind
And relayed by Ironsteel Ltd
On the hard and Rivet Channel
See you next timeCaptcha
Liedje U.D.O. Crash Bang Crash is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Crash Bang Crashmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje U.D.O. Crash Bang Crash downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Crash Bang Crash in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.