Freelance Man


You are a nothing and deceased
You ain't alive at all
Don't try to be sensible
I'll bang your head on the wall

I got no time to be locked in
I'm a dangerous son
You're always second
I'm the number one

Hail the battle
Take a bow
Monumental
Gonna stand my ground
I'm gonna stand my ground

'cause I'm a freelance man
I ain't walking I ain't talking tonight
Heart of steel - twisted feel - I'm no easy ride
You will never ever lock me up tight

'cause I'm a freelance man
And I'm breaking and I'm taking tonight
No mistake - don't dictate - I'm no easy ride
Don't you never ever lock me up tight

I'm always doing what I lease
I'm always having a ball
You make me contemptible
I'll bury you in a hole

It's better you to be locked in
I'll be a terrible guard
You'll never matter

I'm still the number one

Hail the battle,

'cause I'm a freelance man,

Turn on your brain before you talk
It was no secret what I am
You rue the day - you've been done over
I'm just a freelance man

Hail the battle,

'cause I'm a freelance man,Captcha
Widget
Liedje U.D.O. Freelance Man is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Freelance Manmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje U.D.O. Freelance Man downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Freelance Man in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.