Songtekst van Van Der Graaf Generator: A Plague Of Lighthouse-Keepers:(Ix) Land's End (Sineline)

A Plague Of Lighthouse-Keepers:(Ix) Land's End (Sineline)


( Jackson )

Oceans drifting sideways; I am pulled into the spell:
I feel you around me - I know you well
Stars slice horizons where the lines stand much too stark
I FEEL I AM DROWNING - hands stretch in the dark

Camps of panoply and majesty, what is freedom of choice?
Where do I stand in the pageantry; whose is my voice?
It doesn't feel so very bad now - I think the end is the start
Begin to feel very glad now:

ALL THINGS ARE A PART
ALL THINGS ARE APART
ALL THINGS ARE A PARTCaptcha
Liedje Van Der Graaf Generator A Plague Of Lighthouse-Keepers:(Ix) Land's End (Sineline) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Plague Of Lighthouse-Keepers:(Ix) Land's End (Sineline)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Van Der Graaf Generator A Plague Of Lighthouse-Keepers:(Ix) Land's End (Sineline) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Plague Of Lighthouse-Keepers:(Ix) Land's End (Sineline) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.