Who's To Say


Stand up straight
Do your trick
Turn on the stars
Jupiter shines so bright
When you're around
They tell us slow down
We're too young, you need to grow
The speed's the key
And they don't know who we are

And who's to say that we're not good enough
And who's to say that this is not our love

Mother, don't tell me friends are the ones that I lose
Cause they'd bleed before you
And sometimes family are the ones you'd choose
It's too late now
I hold on to this life I found

And who's to say we won't burn it out
And who's to say we won't sink in doubt
Who's to say that we won't fade to grey
Who are they anyway
Anyway they don't know

And you say we're too young
But maybe you're too old to remember
And I try to pretend but I just feel it when we're together
And if you don't believe me, you never really knew us
You never really knew

You and I, packin' up my room, we feel alright
But we're not welcome
Soon we'll be drivin', cause they don't know who we are

Who's to say we won't stay together
Who's to say we aren't getting stronger
Who's to say I can't live without you, oh
Who are they anyway
Anyway they don't know

And you say we're too young
But maybe you're too old to remember
And I try to pretend, but I just feel it when we're together
Who is to say
And who is to say
And who are they anyway

Stand up boy
I shine so bright when you're aroundCaptcha
Widget
Liedje Vanessa Carlton Who's To Say is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Who's To Saymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Vanessa Carlton Who's To Say downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Who's To Say in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.