Songtekst van Wade Hayes: Don't Make Me Come To Tulsa

Don't Make Me Come To Tulsa


(Don Cook)

Don't make me come to Tulsa
You know I hate the flight
I ain't been back to Oklahoma baby
Since you said goodbye
I heard a rumor you missed me
I hope to God it's a lie
You know how much I love you
Don't make me come to Tulsa

You had me eatin' right out of your hand
I was your genuine cowboy man
You threw me over for another guy
I ran Dallas on a one way flight
Now I'm accustomed to the shape I'm in
Don't take me down again

Don't make me come to Tulsa
You know I hate the flight
I ain't been back to Oklahoma baby
Since you said goodbye
I heard a rumor you missed me
I hope to God it's a lie
You know how much I love you
Don't make me come to Tulsa

I'd love to hold you in my arms tonight
I'd like to think that you'd treat me right
If I believed you'd really wanted me
I'd crawl to Tulsa on my achin' knees
But you'd just hurt me like you did before
Can't take them blues no more

Don't make me come to Tulsa
You know I hate the flight
I ain't been back to Oklahoma baby
Since you said goodbye
I heard a rumor you missed me
I hope to God it's a lie
You know how much I love you
Don't make me come to Tulsa

You know how much I love you
Don't make me come to TulsaCaptcha
Liedje Wade Hayes Don't Make Me Come To Tulsa is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Don't Make Me Come To Tulsamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Wade Hayes Don't Make Me Come To Tulsa downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Don't Make Me Come To Tulsa in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.