On A Good Night


by: Paul Nelson, Don Cook, Larry Boone

On a good night I could hop in my truck
Round up my friends
And with any kind of luck
We could end up howling
At a harvest moon
On a good night I could put on my hat
Head down to the honky tonk and dance
But on a real good night
I meet a woman like you

CHORUS
Brown hair, blue eyes, once in a lifetime
Countrified kind of girl
Heart-breaking chance-taking
Wild little love making
Shaking up my world
Hey on a good night I can picture the day
All of my dreams come true
But on a real good night
I meet a woman like you

On a good night I can drive to the lake
Turn on the radio and find George Strait
Then go play a little game of
Eight ball pool
On a good night I might be found
Draggin' with the boys cross town
But on a real good night
I meet a woman like you

REPEAT CHORUS TWICE

Yeah on a real good night
I meet a woman like youCaptcha
Liedje Wade Hayes On A Good Night is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied On A Good Nightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Wade Hayes On A Good Night downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje On A Good Night in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.