Songtekst van Wynn Stewart: Heartaches For A Dime

Heartaches For A Dime


I called you on the phone to say I love you and that I'd stop by for you at nine
And my heart broke when you said that it's all over
That someone else would take up all your time
And that's an awful lot of heartaches for a dime
I'll never know what made you change your mind
I only know I've held you close and kissed you my last time
And that's a lot of heartaches for a dime
[ fiddle - steel ]
I went downtown to join the marry makers and told myself that here's where I belong
I thought that I could get along without you until I heard somebody play our song
And that's an awful lot of heartachesCaptcha
Liedje Wynn Stewart Heartaches For A Dime is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Heartaches For A Dimemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Wynn Stewart Heartaches For A Dime downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Heartaches For A Dime in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.